قبل از اقدام به اجاره خودرو و کرایه اتومبیل لازم است از شرایط و قوانین اجاره خودرو و کرایه ماشین آگاه شوید . مدارک لازم اجاره خودرو و کرایه ماشین بدون راننده در اکثر موسسات اجاره خودرو و کرایه اتومبیل بدون راننده شبیه هم می باشد که در ذیل به شرح کامل آمده است.

مدارک مورد نیاز برای اتباع ایرانی:

تاریخ به روز رسانی 27 تیرماه 97

مدارک مورد نیاز جهت اجاره خودرو بدون راننده در تمامی شعب اجاره خودرو پرارین یکسان می باشد :

1 – سند ملکی معتبر به نام متقاضی اجاره کننده که حد اقل ارزش آن به میزان مبلغ خودرو اجاره شده می باشد

2 – خودرو شخصی به همراه سند و مدارک ان بنام متقاضی اجاره خودرو که باید  به موسسه اجاره خودرو تحویل داده شود

3 – ودیعه وجه نقد به ریال و یا هر گونه ارز دیگر به میزان 7 الی 10 درصد ارزش کارشناسی خودرو مذکور

4 – ارائه کارت شناسایی معتبر از سوی موجر الزامی است

مدارک مورد نیاز برای اتباع خارجه :

ویزا یا پاسپورت متقاضی و رویت بلیط برگشت متقاضی

ودیعه وجه نقدی به ریال و یا هر گونه ارز دیگر به میزان 7 الی 10 درصد مبلغ کارشناسی خودرو اجاره ای

لازم به ذکر است متقاضیان اجاره ماشین که به راننده نیازی ندارند نیازی به تامین وسایق و مدارک فوق نیست .

Call Now Button