اجاره ماشین
اپتما نیو
مارس 20, 2019
اجاره ماشین
توسان
مارس 20, 2019
اجاره ماشین

اجاره ماشین

خودرو : اسپورتیج نیو (فول)

رنگ : سفید

مدل : 2015

اجاره بهای روزانه : 700,000

اجاره بهای ماهیانه : 15,000,000